Darmowa dostawa od: 300.00 zł

Polityka prywatności

Polityka prywatności www.bialyrobak.pl


Dbając o ochronę prywatności naszych klientów opracowaliśmy niniejszy dokument Polityki
Prywatności. W Sklepie Wędkarskim Biały Robak ochrona danych osobowych oraz wszelkich
przetwarzanych informacji traktowana jest na równi ze wspieraniem pasji wędkarskiej naszych
klientów. W związku z prowadzoną przez nas działalnością w branży sprzedaży online mamy
poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych, które przetwarzamy. Naszym celem
jest spełnienie obowiązku informacyjnego na najwyższym poziomie i zgodnie z
obowiązującymi regulacjami prawnymi tj. Ustawą z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych
osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy
95/46/WE, zwanym dalej „RODO”.


W polityce prywatności informujemy o sposobach i celach przetwarzania danych osobowych
naszych klientów oraz o prawach osób, których dane przetwarzamy w związku z działaniem
e- sklepu www.bialyrobak.pl .


Administrator danych osobowych


Administratorem danych osobowych osób korzystających ze sklepu online www.bialyrobak.pl
są F. Hoffa i R. Rafałko jedyni wspólnicy Sklepu Wędkarskiego "Biały Robak" s.c. Filip Hoffa,
Radosław Rafałko ul. św. Maksymiliana Kolbego 20, 85-433 Bydgoszcz, NIP: 9671440713.


Kontakt z Administratorem


- E-mail: sklep@bialyrobak.pl ;
- Listownie: Sklep Wędkarski „Biały Robak”, ul. Maksymiliana Kolbego 20, 85 – 433
Bydgoszcz ;
- Osobiście w godzinach funkcjonowania sklepu stacjonarnego.


Cele i podstawy przetwarzania danych


1. Udzielenie odpowiedzi na zapytanie kierowane za pośrednictwem formularza
kontaktowego, na podstawie RODO art. 6, ust. 1, lit. B – przetwarzanie jest niezbędne
do podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;
2. Realizacja złożonego zamówienia w sklepie internetowym na podstawie RODO art. 6,
ust. 1. lit. B – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą;
3. Prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej na podstawie RODO art. 6, ust. 1,
lit. C – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze;
4. Ochrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie RODO art. 6, ust 1,
lit. F – przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych
interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy;
5. Rozpatrywanie reklamacji na podstawie RODO art. 6, ust. 1, lit. C – przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
6. Wysyłanie informacji o treści handlowej (newsletter) – na podstawie RODO art. 6, ust.
1, lit. A – świadoma i dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą.
7. Przetwarzanie danych osobowych klientów w celu naliczania bonusów za dokonane
zakupy w naszym programie lojalnościowym – na podstawie RODO art. 6, ust. 1, lit F –
prawnie uzasadniony interes administratora do premiowania klientów dokonujących
zakupów w sklepie online www.bialyrobak.pl .


Jakie dane zbieramy


Zbieramy tylko dane niezbędne dane do realizacji zakupów w naszym sklepie www tj. imię i
nazwisko, nazwa firmy, adres doręczenia, adres e-mail, nr telefonu, oraz NIP w przypadku
wystawiania faktury VAT.


Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane


- w celu prowadzenia dokumentacji księgowo – podatkowej 5 lat licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura;
- w celu obrony przed roszczeniami – 6 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
dokonano transakcji;
- w celu rozpatrywania reklamacji – 24 miesiące;
- w celu wysyłania zamówionych informacji handlowych (newsletter) – do momentu
wycofania uprzednio wyrażonej zgody;
- w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie kierowane przez formularz kontaktowy – 6
miesięcy od zakończenia korespondencji.


Prawa osób, których dane dotyczą


- Prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
- Prawo żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a
także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
- Prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa www.uodo.gov.pl).


W celu realizacji powyższych praw prosimy o kontakt z Administratorem na adres e-mail
sklep@bialyrobak.pl .


W przypadku żądania realizacji prawa do sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych dokonamy wszelkiej staranności aby skutecznie poinformować o tym
administratorów, którym ujawniono dane, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie
wymagało niewspółmiernych wysiłków.


Odbiorcy danych


Odbiorcami Państwa danych osobowych są:


- Podmiot świadczący usługi hostingu i administrowania stroną www.bialyrobak.pl i
pocztą elektroniczną w domenie bialyrobak.pl ;
- Podmiot świadczący usługi księgowe dla Administratora;
- Firmy kurierskie dostarczające towary zamówione w e-sklepie www.bialyrobak.pl do
klientów;
- Bank prowadzący rachunek Administratora;
- Operatorzy płatności elektronicznych zapewniający obsługę płatności elektronicznych.


Przetwarzanie danych osobowych klientów e-sklepu powierzamy wyłącznie naszym zaufanym
partnerom, z którymi podpisaliśmy stosowane umowy chroniące prawa i wolności osób,
których dane przetwarzamy.


Jak dbamy o przetwarzane dane osobowe


Dane osobowe w e- sklepie www.bialyrobak.pl są przetwarzane:


- zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami o ochronie danych osobowych;
- wyłącznie przez osoby upoważnione do takiego przetwarzania i zobowiązane do
utrzymania ich w poufności;
- w zakresie i celu niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży oraz świadczenia usług
drogą elektroniczną przez sklep www.bialyrobak.pl .


Informacja o konieczności podania danych


Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do złożenia zamówienia w
e- sklepie www.bialyrobak.pl i korzystania z usług świadczonych przez Administratora drogą
elektroniczną.


Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji


Co do zasady Administrator nie profiluje i nie podejmuje zautomatyzowanego podejmowania
decyzji. Nie wymagające identyfikacji konkretnej osoby fizycznej dane użytkowników strony
(IP urządzenia użytkownika) wykorzystywane są przez dostawców usług e-marketingu w celu
prowadzenia statystyk związanych z wydajnością i efektywnością strony.


Pliki cookie


Nasza strona korzysta z plików cookie, czyli ciasteczek. Pliki cookie są zapisywane w pamięci
Państwa urządzenia. Dzięki nim mogą Państwo korzystać z wszystkich funkcjonalności Strony.
Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzeń. Pliki cookie strony
www.bialyrobak.pl nie przechowują poufnych danych takich jaki imię, nazwisko czy adres
osoby odwiedzającej stronę e-sklepu. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików
cookie ze strony www.bialyrobak.pl należy użyć ustawień przeglądarki internetowej. Każda
przeglądarka jest inna, ale w menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami
zmiany preferencji dotyczących plików cookie.


Akceptacja lub zmiana ustawień cookie


Klikając,” Zgadzam się/Akceptuję/Rozumiem” w okienku z informacją o cookie Użytkownik
zgadza się na użycie cookie na swoim urządzeniu końcowym. Użytkownik może w każdej chwili
skasować i/lub wyłączyć COOKIES w przeglądarce internetowej, z której korzysta podczas
przeglądania stron. Niektóre pliki Cookie- tzw. cookie funkcjonalne mogą być niezbędne do
prawidłowego działania strony www.bialyrobak.pl


Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookie w
ustawieniach przeglądarki internetowej (opcja „pomoc”), z której korzysta do przeglądania
strony. Jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej
chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny, albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej
przeglądarki.


W przeglądarce Mozilla Firefox


W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Przeglądarka daje Ci
możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych
ciasteczek poszczególnych witryn.


W przeglądarce Microsoft Edge


W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”.
Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem
„Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.


W przeglądarce Google Chrome


W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki
wybierz „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia
plików cookie, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego
opisu funkcji prywatności przeglądarki.


W przeglądarce Opera


Przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim „Ustawienia” i dalej
„Wyczyść historię przeglądania…”. Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików
cookie, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej
zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.


W przeglądarce Apple Safari


W menu „Safari” wybierz „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Znajdziesz w niej
liczne opcje dotyczące plików cookie.


W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych


Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do
zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta
Twojego urządzenia mobilnego.


Ustawienia plików cookie mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną
obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich
każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Skasowanie lub wyłączenie plików
cookie może spowodować trudności lub ograniczoną funkcjonalność niektórych części strony
(dotyczy cookie funkcjonalnych).